TƯƠI PHUN MƯA-SUONG

hình ảnh thực tế cho hạt đều và rất mịn từ trong ra ngoài

Xem tất cả 7 kết quả