TƯỚI NHỎ GIỌT

Ưu điểm hệ thống tưới nhỏ giọt

  • Độ đồng đều cao
  • Chi phí cho mỗi luống thấp
  • Độ bền cao chịu được sự ăn mòn của hóa chất
  • Linh động có thể cuốn lại lưu trữ khi hết mùa tưới
  • Chịu được nhiệt độ cao, ăn mòn của hóa chất
  • Khả năng hạn chế tắc nghẽn cao
  • Tưới đúng vị trí cây cần không lãng phí nước
  • Có thể gắn thêm bộ phận châm phân qua hệ thống

Xem tất cả 5 kết quả