THIẾT BỊ HẸN GIỜ TƯỚI

Bộ hẹn giờ tưới tự động cho phép chúng ta điều khiển đóng mở các van điện từ được cài đặt thời gian để tính toán lượng nước cần thiết cung cấp cho từng loại cây khác nhau

Bộ hẹn giờ tưới tự động

Bộ hẹn giờ tưới tự động

Xem tất cả 2 kết quả